Gdy zimą jest zimno

Macie pomysł co robić gdy kreska na termometrze nie ubłagalnie leci w dół a temperatura na zewnątrz osiąga mocno niepokojące minusowe wartości? Na odważnych czekają zimowe spacery po zaśnieżonych parkach. Dla tych bardziej ciepłolubnych i zimujących w domach mam kilka innych propozycji. 
Choć z dniem 1 stycznia obiecywałyśmy sobie wiele, to przy końcu tego miesiąca borykamy się zazwyczaj z typowym noworocznym wyparciem. Jeśli też strzelacie focha na swoje postanowienia "bo śnieg, bo zimno, bo na siłownie za daleko a do lata jeszcze sporo czasu i ciastka się same przecież nie zjedzą", to w dzieleniu się myślami z otoczeniem z pewnością pomogą Wam odpowiednie koszulki. Bo przecież przez modę wyrażamy siebie ;) I tak "Od jutra", "Chocolate is a vegetable" i "Nie mów do mnie teraz" znalazły miejsce w mojej szafie. Koniecznie sprawdźcie na stronie GeGoArt! Mają tam też sporo motywujących sloganów ;)

***

Do you have an idea of what to do when the line on the thermometer goes down with no mercy and the outside temperature reaches strongly disturbing minus value? For the braveones there are winter walks through the snowy parks. For those more thermophilic and wintering in their homes I have some other suggestions. Although on 1 January we promised a lot, in the end of this month we usually grapple with a typical New Year's denial. If you get the hump to your decision "because of the snow, because of the cold, because the gym is too far and there is a plenty of time until summer, and cakes will not eat themselves obviously" that thing that will help you sharing your thoughts with the environment are proper t-shirts. Because the fashion should express ourselves ;) And so "From tomorrow", "Chocolate is a vegetable" and "Do not talk to me now" found a place in my wardrobe. Be sure to check on GeGoArt web! They have a lot of motivational slogans too ;)
Ciepły koc, kubek gorącej czekolady i podłączony do internetu laptop, to wszystko czego nam teraz potrzeba. Nic nie poprawia kobiecie nastroju tak, jak zakupy a wirtualne przechadzanie się po sklepach minimalizuje straty energetyczne i cieplne ;) Warto o tym pamiętać! Gdzie najchętniej kupujecie swoje czasoumilacze? Ja z ogromną radością przytuliłam ostatnio do serca nowego Obaga i polecam te torebki wszystkim nadal niezdecydowanym! 

***

Warm blanket, a cup of hot chocolate and a laptop connected to the internet, it's all we need now. Nothing improves a womans mood like shopping and a virtual strolling around the shops minimizes energy and heat loss ;) It is worth remembering! Where do you buy your time pleasents? Recently with a great joy I hugged to my heart the new Obag and I recommend these bags to all of you that are still not convinced.
Nasze słodkie lenistwo kończy się zazwyczaj na przyznaniu przed samą sobą, że dalej tak nie można. Kiedy ze skruchą powrócimy już na drogę "muszę zmienić swoje życie", nieodzownym elementem naszego ekwipunku stanie się idealny planner. Wybór w sklepach jest całkiem spory. Plannery różnią się w zależności od tego czy potrzebujecie kalendarza miesięcznego, tygodniowego, dziennego czy godzinowego (a może wszystkich naraz?). W niektórych znajdziecie też listę zakupów, notatnik, miejsce na wpisanie swoich celów i rozliczeń a także całą masę naklejek pomagających w usystematyzowaniu swoich planów. Do dzieła! Kilka wybranych przeze mnie plannerów znajdziecie w poniższych sklepach:


***

Our sweet laziness ends usually with the granting to ourselves that we can not go on like this. When we remorsefully return on the "I have to change my life" road an essential element of our equipment becomes a perfect planner. The choice in stores is quite large. Planners vary depending on whether you need a monthly, weekly, daily or hourly (or all at once?) calendar. In some you will find a shopping list, a notebook, a place to enter your goals and settlements as well as a whole bunch of stickers that help to systematize your plans. Let's start working! Some selected by me planners you will find in the following stores:


xoxo
A

1 komentarz