Pack your bags, ladies!

Jak spakować się mądrze i nie oszaleć? Zawartość naszych walizek różni się, w zależności od tego gdzie i na ile się wybieramy. Co innego spakujemy na tygodniowy urlop pod palmami, co innego na biznesowy weekend a jeszcze inne rzeczy zabierzemy ze sobą w podróż dookoła świata. Warto jednak kierować się sprawdzonymi zasadami. Oto kilka z nich:


1. Zanim zaczniecie szaleńczo wrzucać rzeczy do walizki, skomponujcie gotowe zestawy. Po co tracić czas na zastanawianie się co do czego pasuje, kiedy za oknem słychać już szum morza. Przemyślane wcześniej stylizacje sprawią, że unikniemy sporej dawki niepotrzebnego stresu.

2. Bądźcie przezorne i przygotowane na różne sytuacje. Poza pogodą, równie zaskakujące mogą okazać się inne wydarzenia. Nigdy nie wiecie czy nie traficie do Paryskiej Opery na piękny spektakl lub na piknik nad jeziorem w czasie biznesowego spotkania. Bądźcie gotowe na każdą niespodziankę!

3. Zabierajcie ze sobą najlepsze rzeczy. Wasza ulubiona bluzka z niecierpliwością czekała właśnie na ten  moment. Strojenie się w czasie wyjazdu polepsza nasze samopoczucie podwójnie.

4. Zawsze pamiętajcie o dodatkach. Bez nich nie obejdzie się żadna stylizacja. Warto więc zabrać ze sobą kilka małych, pięknych rzeczy. Ozdobna kopertówka, kolorowa chustka czy biżuteria są jak wisienka na smakowitym torcie.

Nie jestem zwolenniczką praktycznego minimalizmu, który ostatnio jak na złość zawładnął światem. To oczywiście bardzo wygodne mieć rzeczy, które pasują do siebie zawsze i w każdej konfiguracji a ich monochromatyczna kolorystyka nie jest zbyt wymagająca. Czegoś tu jednak brakuje. Ciuch, który ma duszę to ten, który ma w sobie to COŚ. Zachwyca kolorami lub fakturą, jest trochę szalony i właściwie robi całą robotę. Dlatego w każdą podróż zabierzcie ze sobą coś szałowego! :)
How to pack wisely and not go crazy? The contents of our suitcases varies depending on where we are going and for how long. We will take different things for exotic summer holiday tham for a buisnes weekend or for a journey around the world. However, we should always follow a few reliable principles. Here are some of them:

1. Before you start frantically throw things into suitcases, compose a set. Why waste the time figuring out "what fits what" when you can already hear the sound of the sea outside the window. Well thought stylizations will avoid a large doses of unnecessary stress.

2. Be wary and prepared for different situations. Besides the weather,other events may be equally surprising. You never know whether you will go to the Paris Opera for a beautiful spectacle or to a picnic at the lake during the business meeting. Be ready for any surprise!

3. Take your best clothes with you. Your favorite blouse impatiently waited just for this moment. Overdress on a trip improves our mood twice.

4. Always remember about accessories. Without them none styling will be complete. So let's take some small, beautiful things with us. Decorative clutch, colorful scarf or jewelry are like a cherry on the top of adelicious cake.

I am not a supporter of a practical minimalism, which recently became very popular. It is of course very convenient to have things that fit together always and in any configuration, where monochromatic color scheme is not too demanding. But something is missing. Piece of clothing that has a soul is the one that has that SOMETHING. It delights with color or texture, it's a little crazy and actually does all the work. That's why for every journey take something fabulous!
See you in France!

xoxo
A

Brak komentarzy